Bouwen aan de toekomst.
bbBou   Uw ondertitel

Duurzaam verbouwen.

Waarom duurzaam verbouwen?
Om onze nakomelingen een goede of zelfs betere klimaat te kunnen geven , is het van belang dat wij met ze alle als mens minder energie gaan verspillen en verbruiken. Dit gaat vooral om fossiele-energie. Maar liefst 76% van de huishoudens in Nederland stookt nog op fossiele-energie. Maar waarom is fossiele-energie zo slecht? Fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en kolen. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt er veel CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu en klimaat. De CO2 hoopt zich op in de atmosfeer en veroorzaakt het broeikaseffect, waardoor de aarde opwarmt. Fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen en veroorzaken vervuiling. Bovendien raken de bronnen uitgeput, waardoor de prijs zal stijgen.  

Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen over energiebesparing, maar ook over:

Het gebruik van duurzame materialen die voldoende rekening houden met de milieu- en gezondheidseisen van de bewoners of gebruikers.

Een goede ventilatie. 

Een prettige leefomgeving in woningen, wijken en steden. 

• Het hergebruik van materialen die vrijkomen bij de sloop om zo de grondstoffen voor bouwmaterialen optimaal te benutten.
Verantwoord watergebruik
 Gevelisolatie
Dakisolatie
Dubbel glas, HR glas en triple glas
Vloerisolatie

Van gastoestellen naar elektrische toestellen.
Koken op gas is nog slechter voor de luchtkwaliteit in huis dan al werd vermoed, blijkt uit Europees onderzoek door kennisinstituut TNO. Vooral in huizen met een open keuken is dat een probleem. TNO adviseert om op inductie te koken en geen recirculatie-afzuigkap te gebruiken. Er is al langer bekend dat de stoffen die vrijkomen bij koken op gas kunnen zorgen voor astma bij kinderen. Ook zien gezondheidsexperts een verband met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Reden voor TNO om uitgebreider onderzoek te doen naar de invloed van koken op gas.
Het kennisinstituut onderzocht de luchtkwaliteit in de huizen van 247 Europese gezinnen, waarvan 37 uit Nederland. Door middel van sensoren werd twee weken lang de concentratie stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO) en fijnstof in de woningen gemeten.
In de Nederlandse keukens waar op gas wordt gekookt, was de concentratie NO2 bijna twee keer zo hoog als in de keukens waar een inductiekookplaat staat. Een kwart van de huishoudens die op gas kookt, voldeed niet aan de EU-richtlijnen voor schone lucht. De helft overschreed de WHO-normen.

 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram